Hem

Business Training Centre

Upplevelsebaserad inlärning - "Learning by doing"

 

Vi skapar förutsättningar för att lyckas i affärsvärlden!

Kort om oss

Business Training Centre

 

Affärsträning när det är som bäst!

I alla länder som är involverade i nätverket för Övningsföretag i världen finns en samordningsorganisation, i Sverige heter den BTC – Business Training Centre.

 

Totalt finns det idag ca 7500 Övningsföretag i världen och dessa finns i ett 40-tal länder. I Sverige har vi idag 11 stycken Övningsföretag.

 

Övningsföretag är en utbildningsmodell som baseras på uppleveslebaserad inlärning så kallat "learning by doing". De affärsprocesser deltagarna genomgår i företaget är direkt kopplade till de processer som uppstår i ett riktigt företag.

 

 

 

© Copyright 2017. All Rights Reserved.