Startsida

PEN Sweden


PEN Sweden är en centralorganisation som representerar Sverige i ett internationellt nätverk med över
7 000 praktiserande företag i skolor, universitet, yrkesutbildningsinstitutioner, företag och utbildningscenter i mer än 40 länder runt om i världen. Över 200 000 praktikanter tränar i Practice Enterprise dvs Övningsföretag varje år.

 

I Sverige har vi idag kunder inom kommuner, skola, Arbetsförmedlingen samt privata aktörer som använder sig av konceptet.

 

Affärsträning är en utbildningsmodell som baseras på upplevelsebaserad inlärning så kallat "learning by doing". De affärsprocesser deltagarna genomgår i företaget är direkt kopplade till de processer som uppstår i ett riktigt företag.