Hem

Business Training Centre

Upplevelsebaserad inlärning - "Learning by doing"


Vi skapar förutsättningar för att lyckas i affärsvärlden!

Kort om oss

Business Training CentreAffärsträning när det är som bäst!

I alla länder som är involverade i nätverket för Övningsföretag i världen finns en samordningsorganisation, i Sverige heter den BTC – Business Training Centre.


Totalt finns det idag ca 7500 Övningsföretag i världen och dessa finns i ett 40-tal länder. I Sverige har vi idag 11 stycken Övningsföretag.


Övningsföretag är en utbildningsmodell som baseras på uppleveslebaserad inlärning så kallat "learning by doing". De affärsprocesser deltagarna genomgår i företaget är direkt kopplade till de processer som uppstår i ett riktigt företag.
© Copyright 2017. All Rights Reserved.