Affärsträning

Affärsträning

Vad är ett Övningsföretag?


Övningsföretag är en utbildningsmodell som baseras på upplevelsebaserad inlärning – ”Learning by doing” - och som avspeglar ett företags alla affärsprocesser, rutiner och dokumentflöden.

 

Genom att deltagarna får agera som "anställda" i företaget så skapas det möjligheter att ta till sig just den kunskap som krävs för att lösa ett företags olika administrativa uppgifter.


Verksamheten i Övningsföretaget är inriktad på handel med varor och tjänster. Pedagogiskt sker detta i en miljö där var sig riktiga pengar eller varor/tjänster byter ägare.


Exempel på yrkesområden som utvecklas eller valideras kan vara försäljning och marknadsföring, ekonomi och redovisning, inköp och upphandling av varor, personaladministration/HR samt lager och logistik.


Starten för inlärning är att deltagaren sätts i en situation som anställd på företaget. Denna roll kan vara som t ex säljare, inköpare eller ansvarig för löneutbetalningar.


Varje övningsföretag har en handledare eller affärsmentor som fungera som företagets VD, läs mer här om handledarens roll.

Fördelar med Övningsföretag


Det finns flera fördelar med affärsträning, både för deltagarna själva men också för potentiella arbetsgivare:


  • Deltagarna utvecklar sina sociala och affärsmässiga färdigheter såväl som sina IT-kunskaper.
  • Deltagarnas anställningsbarhet ökar.

  • Introduktionstiden för nyanställda på riktiga företag förkortas.

  • Arbetsgivarna får mer flexibla medarbetare.

  • Deltagarna får träning i muntlig framställning, kommunikation- och möteskultur samt säljteknik.

  • Internationella affärskompetenser utvecklas med andra företag inom Practice Enterprise -nätverket, enligt standardiserade kommersiella affärsprocedurer och ramar.

Fadderföretag


För att Övningsföretaget skall fungera så nära verkligheten som möjligt kan ett samarbete med ett verkligt företag ske, här kallat fadderföretag. Hur samverkan mellan dessa sker är upp till de båda parterna att diskutera. Några möjliga samarbetsområden kan vara:


Övningsföretaget kan marknadsföra och fiktivt sälja fadderföretagets produkter samt kan använda fadderföretagets reklmamaterial vid utarbetning av egna kataloger, broshyrer och vid utsällningar.


Idéer om kontorsmässiga rutiner, organisation, administration, ekonomi och personalaministration kan överföras från fadderföretaget till Övningsföretaget.


Övningsföretagets deltagare kan ta på sig enklare uppdrag åt fadderföretaget. T ex genomföra marknadsundersökningar.


Fadderföretaget kan påverka utbildningen i Övningsföretaget genom att delta i styrelsen eller medverka i referensgrupper på Övningsföretaget.

Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig.