Handledare

Rollen som handledare


Ett Övningsföretag återspeglar ett riktigt företag. Handledarens roll är tvådelad. Dels ska du vara företagsledare och driva verksamheten men också vara coach för deltagarna.


Det är ett utmanande och utvecklande arbete att driva företaget och lärprocessen framåt!

En handledare i ett Övningsföretag agerar som dess VD


Handledarna har ett omväxlande uppdrag då lärprocessen uppstår i dess affärshändelser i Övningsföretaget. Till skillnad från traditionell utbildning, där läraren kontrollerar vad som händer i klassrummet, sker utbildningen i Övningsföretaget som en naturlig del i de dagliga aktiviteterna. Alla affärsprocesser och informationsflöden som uppkommer genom handel mellan företag ger träningsmöjligheter för deltagarna.


Underlag för arbetsuppgifter och "problem" i Övningsföretaget skapas genom de affärer de "anställda" har med leverantörer och kunder, både på den nationella och den internationella marknaden. Alla situationer, vare sig de är lyckade eller misslyckade, blir en viktig del i inlärningsprocessen. Att misslyckas är en effektiv drivkraft till kompetensutveckling.

Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig.