Simu Bygg/Butik

Simu Bygg/Butik


Simu Bygg är en simulerad detaljhandelsbutik där deltagarna driver en virtuell butik tillsammans. I butiken får deltagarna möjlighet att bygga upp sin butik och lager, beställa in varor som de vill sälja, skapa kampanjer och planera driften av butiken.


På kontoret administreras inköp och försäljning och på lagret hanteras in och utgående gods med kontroller och kvittenser. Samarbete och kommunikation är centrala delar i arbetet.


Alla processer sker virtuellt men rutinerna är precis som i verkligheten!


Att arbeta i SIMU Bygg


 I SIMU Bygg arbetar deltagarna i mindre grupper tillsammans med butiksdrift inom ramen för en simulerad stormarknad, med fokus på produkter inom bygghandeln.Som butikschefer och avdelningschefer ansvarar de för produktsortiment, butikslayout, kampanjer, ekonomi och mycket mer.


Bygg-paketen är olika utformade och mängden produktgrupper varierar. SIMU Byggpaket 1, är utformad för en studieförberedande kurs, där studenterna kommer att driva en liten bygg- eller målarbutik med 5-8 produktgrupper. Byggpaket 2 riktar sig till kurser på minimum 5-veckor där man arbetar med upp till 20 produktgrupper på en liten byggmarknad. Till större grupper och verksamheter rekommenderar vi Byggpaket 3, som är en stor byggmarknad med så många som 74 produktgrupper.

Byggpaket 1


I paketet ingår en liten byggbutik som tre studenter driver tillsammans. Butiken är designad från början och studenterna kan därför omedelbart börja köpa och sälja varor i butiken. Det finns artiklar från 5 artikelgrupper i affären från början, och deltagarna kan sedan expandera med artiklar från ytterligare 3 artikelgrupper. De kommer snart att få veta att deras beslut som butikschef och avdelningschef får konsekvenser för butikens effektivitet. Men med vårt minsta butikspaket pressas inte deltagarna onödigt hårt. I stället kan tonvikten läggas på anpassad kompetensutveckling i rätt takt. Som lärare får du ett verktyg som inspirerar till samtal med deltagarna om några av de krav som ställs på arbetsmarknaden, till exempel vikten av samarbetsförmåga, tillförlitlighet och respektfull kommunikation med kollegor.


Byggpaket 2


Paketet innehåller en medelstor byggmarknad som tre till fyra studenter driver tillsammans. SIMU-programmet kan med fördel börja med ämnet Praktiksökning eftersom studenterna själva kan ansöka om sina positioner på byggmarknaden. Meddelandena om ledig tjänst finns i systemet och processen kan så småningom resultera i gruppbildningar för den fortsatta kursen. Dessutom kan medarbetarmöten anordnas, vilket bland annat kommer att omfatta professionell dokumentation och arbetsplanering.


Som lärare får du här ett verktyg som naturligt integrerar yrkesämnena och visar några av de krav som studenter kommer att uppfylla i näringslivet. Till exempel vikten av samarbetsförmåga, tillförlitlighet och professionell kommunikation med kollegor. Dessutom låter detta paket dig enkelt inkludera områden som arbetsplatskultur, planering, marknadsföring, kundservice och butikslayout i din SIMU-kurs.

 

Byggpaket 3


I paketet ingår en stor byggmarknad som fyra studenter driver tillsammans. De bestämmer artikelintervall baserat på till exempel vinstmarginaler eller uppskattning av försäljning samt deras lager- och inköpsstrategi. De har möjlighet att jämföra sig med konkurrenter genom ett antal nyckeltal för intäkter, vinst och kundnöjdhet. Paketet innehåller 74 produktgrupper med cirka 5 000 valbara produkter från sortimentet.

Simu-integrerad undervisning främjar även personlig utveckling, IT-och social kompetens utöver yrkeskompetens. Eleverna får en förståelse för deadlines, presentationsteknik, ordbehandling, kalkylering, grafisk layout, samarbete och delat ansvar.