Certifiering

PEN Worldwide Quality Certificate


Kvalitetscertifikatet för Övningsföretag och deltagare.


PEN Worldwide är det globala nätverket för Övningsföretag. I varje medlemsland finns en centralenhet som är sammankopplad via PEN Worldwide. Centralenhetens uppgift är att driva på utvecklingen när det gäller validering och certifiering av Övningsföretag och deltagare på Övningsföretag. 

Certifieringsprocessen


Organisationer som driver Övningsföretag, t ex gymnasieskolor och utbildningsföretag, kan välja att certifiera sina Övningsföretag enligt PEN Worldwides  internationella standard. Certifikat utfärdas när satta kriterier är uppfyllda.

 

Certifieringsprocessen sker i två steg:


1. Kvalitetsbedömning och certifiering av Övningsföretaget och testledare:


En intresseanmälan om att certifiera sitt eller sina Övningsföretag skickas till PEN Sweden.

PEN Sweden gör en kvalitetsbedömning.

PEN Sweden utfärdar ett certifikat för Övningsföretaget.

Testledare utses.

Testledaren genomgår en webbaserad testledarutbildning och utför ett testledarprov.

Testledaren erhåller ett personligt testledarcertifikat.


2. Validering och certifiering av deltagare i Övningsföretaget


Den certifierade testledaren validerar deltagaren.

Proven mäter deltagarens kunskaper.

Om en deltagare klarar tillräckligt många av mätpunkterna i alla kunskapsmålen, tilldelas denne ett certifikat.

Om en deltagare inte klarar alla kunskapsmålen, tilldelas inget certifikat utan det genereras automatiskt information om var kunskapsluckorna finns.

Efter fortsatta studier kan ny validering ske och certifikat tilldelas om provresultatet är godkänt.


Protokoll


Certifiering av Övningsföretaget sker först efter en kvalitetskontroll av PEN Sweden. Denna kvalitetskontroll bygger på ett protokoll som en kontaktperson hos utbildningsanordnaren fyller i och skriver under, lämpligtvis en av handledarna/lärarna för något av Övningsföretagen.


Kontaktpersonen sänder sedan protokollet till PEN Sweden, antingen via mail eller post, för värdering. Om PEN Sweden bedömer att Övningsföretaget uppfyller alla kriterier för att få ett certifikat, skrivs ett sådant ut och skickas till kontaktpersonen.


När testledarutbildningen är avslutad och provet godkänt är testledaren certifierad och får därmed ett certifikat från PEN Sweden, som ger denne rätt att certifiera deltagare på Övningsföretaget. En utförligare information om hur denna process med certifiering av deltagare går till skickas ut när testledarutbildningen är slutförd och godkänd.


Vid frågor kring certifieringsprocessen kontakta PEN Sweden.