Att starta

Avtal

För att delta i det internationella nätverket av Övningsföretag behöver utbildningssamordnaren teckna ett avtal med BTC. Om du är intresserad av att starta ber vi dig att kontakta oss på BTC för offerering. När vi är överens om omfattning och antal deltagare tecknas ett avtal med ansvarig chef. Detta avtal innehåller en beskrivning av BTC:s tjänster för Övningsföretag, EUROPEN-PEN Internationals kriterier för Övningsföretag, övriga villkor samt prismatris.

Starta ett Övningsföretag


Utgångspunkten för att starta ett Övningsföretag är att det finns ett avtal mellan BTC och den organisation som ska driva företaget.


När avtalet väl är påskrivet så är det viktigt att ta del av den starthandledning som BTC har arbetat fram. När BTC har fått en fullgod anmälan skickas inloggningsuppgifter för handledarna till internetportalen SimuWorld. SimuWorld är det internetbaserade  system alla danska och svenska Övningsföretag använder av, för att hantera de dagliga rutinerna i företaget.

Priser

Vi anpassar priser utifrån omfattning och antal deltagare. Kontakta oss på BTC för mer information.