BTCs roll

BTC:s roll för Övningsföretagen


I varje land som är involverat i nätverket för Övningsföretag finns en samordningsorganisation.


Organisationens uppgift är att tillhandahålla stöd för infrastruktur och att erbjuda service och fiktiva myndighetskontakter, liknande dem ett riktigt företag möter i sin affärsvärld. BTC är den samordnande organisationen i Sverige.

BTC har ett antal olika funktioner uppbyggda som Övningsföretagen möter i sin verksamhet. Till exempel Bank/Postgiro (med internetbetalningar), Skatteförvaltning, Tullavgifter, Registreringsbyrå för bolag, varuleverantörer och leverantörer för fasta omkostnader såsom fastighets-, telefon- och försäkringskostnader med mera.


Handledare kan vända sig till BTC för att få råd och hjälp i ärenden kring start och drift av Övningsföretag.


BTC erbjuder webbaserade utbildningar till dem som ska ha rollen som handledare på ett Övningsföretag. Vi på BTC erbjuder även utbildning hos kund.


BTC är också länken ut till övriga världens Övningsföretag och är medlem i den internationella samarbetsorganisationen EUROPEN-PEN International.


De organisationer eller företag som vill starta ett Övningsföretag tecknar avtal med BTC för att få tillgång till all nödvändig service och support. I abonnemanget ingår även tillgång till SimuWorlds internetportal via gränssnitt för handledare och deltagare.

Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig.