PEN WORLDWIDE

Det internationella nätverket


PEN WORLDWIDE är den internationella samarbetsorganisationen för alla Centralenheter och Practice Enterprise i Världen.


Nätverket består av över 7500 Övningsföretag som finns på skolor, högskolor, universitet, vuxenutbildningar inriktade på yrkeskunskaper, företag och utbildningssamordnare för arbetsmarknadskurser. Idag är det ca 40 länder i världen som årligen ger mer än 230 000 personer i alla åldrar möjlighet att träna i verklighetsbaserat lärande.

PEN WORLDWIDE International har ett samordningskontor i Essen, Tyskland. Medlemmarna i nätverket deltar två gånger om året i medlemsmöten, där varje land har en röst. På dessa möten avhandlas utvecklingsfrågor, ansökningar från nya länder, finansiering och kvalitétsfrågor.

Läs mer här på deras hemsida. www.penworldwide.orgBTC är svensk medlem i nätverket PEN WORLDWIDE och länkar samman de övriga svenska Övningsföretagen med alla Practice Enterprise i Världen. Det finns en central enhet i varje nätverksanknutet land.


Historia


EUROPEN (European Practice Enterprise Network) som idag heter PEN WORLDWIDE startade som ett EU-projekt 1993 med stöd från Europeiska socialfonden och förbundsdagen i North-Rhine Westphalia, Tyskland.


Projektet syftade till att skapa en internationell samarbetsstruktur mellan de Practice Enterprise som redan fanns i ett antal länder i Europa. Sverige kom med i projektet 1995, efter att de första Övningsföretagen startats i landet under 1994.

Medlemsorganisationen bildades när projektet löpte ut 1997. Då beslöt de 12 länder som samverkat i Europen att starta en medlemsfinansierad ideell organisation. Starten skedde i oktober 1997 och Sverige blev först ut med att hantera ordförandeklubban i den nya föreningen EUROPEN - e.V. med säte i Essen, Tyskland.

PEN International som namn tillkom efter en snabb tillväxt av medlemsländer utanför Europa. Då beslutade man att PEN International skulle vara medlemsorganisationens namn utanför Europa. Därför kallades organisationen EUROPEN-PEN International för att knyta an till det tidigare inarbetade namnet. Idag finns nätverket över hela världen vilket gjorde att man ansökte om ett gemensamt namn - PEN WORLDWIDE.

Arbetssätt


Högsta beslutande organ i PEN WORLDWIDE är medlemsmötet, som hålls 2 gånger per år. På detta mötet har alla fullvärdiga medlemmar en röst per land i alla beslut som tas.Styrelse & Arbetsgrupper

För att arbetet med utveckling och teknik skall rulla på mellan medlemsmötena, har föreningen en styrelse som består av representanter från olika länder. Styrelsen väljs på medlemsmötet. Dessutom utses representanter till olika arbetsgrupper, som är inriktade på att utveckla samarbeten och teknik.

Projekt

Eftersom PEN WORLDWIDE består av många länder, drivs projekt med olika medlemsländer inblandade. Ett exempel är Leonardoprojektet där Sverige deltog som mynnade ut i ett gemensamt internationellt certifikat - Europen Quality Certificate.

Samordningscenter i Tyskland Sedan starten 1997 har PEN WORLDWIDE haft ett samordningscenter i Essen, Tyskland.

Mässor


För att stimulera handel mellan olika länders Practice Enterprise arrangeras mässor på olika platser i Världen.


På dessa mässor får deltagare en chans att göra affärer direkt med varandra i en riktig mässmiljö. Mässorna besöks även av personer som inte tillhör något Övningsföretag.


Läs mer här och hitta aktuella mässor.

Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig.