Simu Bygg/Butik

Simu Bygg/Butik


Simu Bygg är en simulerad detaljhandelsbutik där deltagarna driver en virtuell butik tillsammans. I butiken får deltagarna möjlighet att bygga upp sin butik och lager, beställa in varor som de vill sälja, skapa kampanjer och planera driften av butiken.


På kontoret administreras inköp och försäljning och på lagret hanteras in och utgående gods med kontroller och kvittenser. Samarbete och kommunikation är centrala delar i arbetet.


Alla processer sker virtuellt men rutinerna är precis som i verkligheten!