SimuWorld

SimuWorlds Internetportal


SimuWorld Internetportal är ett av de dagliga verktygen som både handledare och deltagare i Övningsföretaget använder.


Portalen innehåller ett antal funktioner och är tillgängligt via valfri webläsare alla dagar året om.

Övningsföretagen verkar i en fiktiv affärsvärld, därför kan bara registrerade användare logga in i SimuWorld.

I internetportalen finns också möjlighet att få kontakt med alla andra Övningsföretag i världen.


SimuWorld Internetportal kan även fungera som en sluten affärsmodell, SimuBusinessGame, där deltagarna i ett klassrum kan driva egna Övningsföretag och göra affärer med varandra. I denna modell har inte företagen kontakt med övriga Övningsföretag i Sverige och världen. Beskrivning av denna affärsmodell finns här.


BTC ger inloggning för handledare i samband med att Övningsföretaget startas. Därefter kan handledarna själva skapa inloggningsuppgifter för deltagarna i företaget.