Beskrivning

Bakgrund


SIMU-CENTER Internetportal är utvecklad i Danmark av vår systerorganisation, och används av alla Övningsföretag i Skandinavien.


EUROPEN-PEN International tillhandahåller ett serversystem för förmedling av kontaktuppgifter och betalningsuppdrag mellan medlemsländerna.

Det sker en ständig utveckling av systemet för att svara mot de förändringar som sker i verkligheten.


Olika gränssnitt


SimuWorld är uppbyggt så att det finns separata gränssnitt för centralenhet, handledare och deltagare. Här på vår sajt beskriver vi hur handledarens och deltagarens arbetsplats ser ut i SimuWorld.


Support


Genom att BTC har ett speciellt gränssnitt som omfattar alla funktioner i SimuWorld, kan mycket av vår support till handledare och deltagare ges via Internetportalen. BTC underhåller den svenska versionen av SimuWorld, översätter texter från danska, skapar hjälpavsnitt och handledningar för både handledare och deltagare samt tillhandahåller digitala blanketter som t ex skattedeklaration från skattemyndigheten på BTC (=Skattehuset).


BTC har även stödfunktioner för att underlätta för deltagare. Bland annat erbjuder vi transportfunktion i form av ett separat Övningsföretag. Dessutom fungerar vi som organisation för offentliga upphandlingar som Övningsföretagen kan svara på. Vi administrerar och publicerar en branschtidning, där företagen kan annonsera sina varor och göra reklam för kampanjer.


Handel


Handel med andra Övningsföretag, både i Sverige och internationellt, utgör grunden för inlärning. Att genomföra alla moment, från marknadsföring till fakturering och bokföring, ger deltagaren nyttiga kunskaper.


Inga riktiga pengar eller varor byter ägare i handeln mellan Övningsföretag. Varorna levereras till kund i form av en följesedel. Betalning av fakturor sker i BTC bank. Både inköp av varor från leverantörer och försäljning till andra Övningsföretag sker i elevmodulen av SimuWorld. Affärskontakter med andra Övningsföretag finns i form av en sökbar funktion i SimuWorld, så kallat företagsregister.


Affärsträning när den är som bästHandel med andra Övningsföretag ger en ökad aktivitet och en högre inlärningsgrad hos deltagarna.


Hela idén med Övningsföretag bygger på att man arbetar efter pedagogiken ”Learning by Doing” och att man bedriver aktiv handel med andra Övningsföretag i Sverige och utomlands. Deltagarna agerar som anställda på övningsföretaget. De engagerar sig i simulerade affärstransaktioner med andra övningsföretag i världen i ett slutet nätverk, där alla aktiviteter och rutiner för normal affärsadministration och handel kan simuleras. 


Att arbeta i ett Övningsföretag innebär att man deltar i en utbildningssituation där målet är att alla deltagare på Övningsföretagen ska lära sig så mycket som möjligt och få ut så mycket som möjligt under utbildningstiden. Detta för att sen stå bra rustade efter skolans eller utbildnings slut när man söker arbete.


När Övningsföretag används på det sätt det är tänkt, är det bevisat att deltagarnas tekniska, affärsmässiga och inte minst sociala färdigheter ökar.WebbutikAlla Övningsföretag kan upprätta en egen webbutik för att sälja sina varor eller tjänster. Genom att integrera butiken med varulagret i SimuWorld, kan beställningar och leveranser lätt skötas. Butiken visas i en digital galleria, Shopping Center.


Webbutiken byggs upp som en riktig e-handelsplats med möjlighet att koppla försäljaravtal och kreditkortslösning för betalning i butiken. Butiken kan inredas som man vill och bilder på produkter kan läggas in. Handel i webbutiken kan vara öppen både för andra företag och för privatpersoner.


Business to consumer (B2C)


När övningsföretaget skapat en webbutik, kan man sälja till privatpersoner (=deltagare i Övningsföretag) i gallerian Shopping Center i SimuWorld. I och med att det finns en privatbank med eget konto för varje deltagare kan dessa använda sina lönepengar till att handla i webbutiker, antingen med faktura eller kreditkort. Deltagaren får själv ansöka om ett privat kreditkort i BTC Privatbank. Avräkning på kortet sker sedan efter inköp.Internationell handelHandel i nätverket


Övningsföretaget är kopplat till alla andra Övningsföretag i världen genom att BTC är medlem i EUROPEN-PEN International. Detta gör det möjligt att hitta affärspartners i hela nätverket genom sökning i det företagsregister som finns i SimuWorld. Här kan man även söka på speciella produkter eller tjänster för att hitta lämplig affärskontakt i utlandet.


Språk och affärskultur


Genom kontakter med andra länders Övningsföretag, får deltagarna träning i att göra affärer på andra språk, både i tal och skrift. Det ger även träning att förstå andra kulturers syn på affärslivet, t ex tillämpas normalt mycket längre fakureringstider i Sydeuropa än vad vi är vana vid här i Norden.

Det gemensamma affärsspråket som beslutats av EUROPEN-PEN International är engelska.Offentlig upphandlingBTC Upphandling lägger ut anbudsförfrågningar under en egen ikon på elevmodulen i SimuWorld. Genom dessa förfrågningar uppmuntras kontakt mellan olika övningsföretag för att säkra leverans av de olika varor eller tjänster som efterfrågas i förfrågningsundelaget. Övningsföretaget bestämmer om man vill delta som leverantör till BTC Upphandling för den frågan som är aktuell.


Bästa anbud vinner och får leverera alla eller valda delar av de efterfrågade produkterna. På så sätt stimuleras handeln och kontakterna mellan Övningsföretag.

Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig.